Boktor bestrijden

B-Team is uw specialist in boktorbestrijding!

Professionele boktor(larven)bestrijding. Samenwerking met bedrijven en particulieren.

De boktorlarve wordt door ons bestreden met een professioneel bestrijdingsmiddel dat een hogere concentratie heeft dan het product in de doe-het-zelf winkel . Deze blijft tientallen jaren actief in het hout aanwezig, waardoor er geen houtaantastende insecten meer aanwezig kunnen zijn. De werkzame stof (delthamethrin) die de boktorlarve bestrijdt, trekt het hout binnen en kristalliseert, en blijft vervolgens gedurende tientallen jaren in het hout aanwezig. Vooral bij de bouw van kamers op de bovenverdieping, en bij het aanbrengen van dakisolatie is het raadzaam om balken van het dak te impregneren tegen alle houtaantasters, zodat het hout gevrijwaard blijft van houtwormlarven en boktorlarven, die grote overlast kunnen veroorzaken .

Boktor bestrijden. Wat is een boktorlarve en welke schade ontstaat er door boktor?

De boktorlarve is een drooghoutboorder leeft van dood hout en kan grote schade aanrichten aan balken van vloeren en dakgedeelten, meubelen, dekvloeren (bijvoorbeeld parket) etc De boktor legt tussen de 160 en 220 eitjes in het hout. De larven worden ongeveer 2 cm groot. Deze larven veranderen vervolgens net als de boktorlarven in insecten die kunnen vliegen en op andere plaatsen weer eitjes leggen. Die +/- 5 jaar kunnen wachten op een goede concentratie warmte en vocht dan komen de eitjes uit wordt een larve en gaat schrappen door het hout en dat kun je horen.

Werkzaamheden om boktor te bestrijden

  • Preventieve bestrijding
  • Houten vloer (delen) verbeteren of vernieuwen
  • Schuimbetonvloer plaatsen
  • Vloerverwarming aanleggen
  • Bodem, vloer en muur isolatie

We zijn het bedrijf, deskundig en voor advies! 

Boktor-bestrijden-b-team

Boktor herkennen en bestrijden

Boktor bestrijden bestaat uit een reeks werkzaamheden waarbij gekeken moet worden naar het type boktor, zodat er een helder plan van aanpak gemaakt kan worden. Onderstaand treft u een overzicht aan met daarin de boktorsoorten die in Nederland relatief veel voorkomen. De boktorvariëteit is selectief naar houttype en grondsoort. Vooral op de veluwe en in het zuiden van Limburg komen soorten voor die zich onderscheiden van de meest voorkomende soorten in Nederland. Mocht u vragen hebben over mogelijke schades die bepaalde soorten van de boktorvariëteit in- en om uw woning kunnen veroorzaken, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met B-Team.

Timmer boktor

Timmerboktor herkennen – B-Team

De timmerboktor komt veelal voor op de Veluwe en voelt zich het best thuis op naaldhout, met name de zaagsnede indien gekapt. Het vrouwtje wordt gekenmerkt door een uitstekende legboor en heeft een schild met doorn. Het mannetje heeft sprieten met relatief lange lengte. De timmerboktor bestrijden? Ze vliegen uit tussen het einde van maart en begin oktober vliegen ze uit. Indien er een houtvoorraad bij uw woning aanwezig is, met daarin bijvoorbeeld gekloofd naaldhout, dan is het zaak om de timmerboktor aldaar te bestrijden, om verspreiding om en in uw woning te voorkomen.

Foto Timmerboktor – B-Team

timmerboktor-bestrijden-b-team

De “gewone” distelboktor

Gewone distelboktor herkennen en bestrijden

Dit betreft een boktor met grijsbehaarde sprieten, algemeen voorkomend op zandgrond. Daarnaast is het bijzonder dat de gewone distelboktor ook op de eilanden voorkomt. Het uiterlijk van de gewone distelboktor bestaat uit drie geelbruine strepen over lengte van het lichaampje. Ze vliegen uit tussen mei en augustus en komen met name voor op distels en brandnetels. De kop en het schild nabij de hals van de boktor zijn donker / zwart.

Foto gewone distelboktor

Bruine grootoogboktor

Herkennen en bestrijden grootoog boktor – B-Team

Met een totale lengte van10-30mm is de bruine grootoogboktor een opvallend grote boktor. Hij of zij heeft behaarde ogen en is vanaf de achterzijde volledig ingekeept. Deze boktor komt overal in Nederland voor en voelt zicht op z’n best op zand. Bijzonder aan de bruine grootoogboktor is het feit dat deze ’s nachts actief is. De vliegtijd is is in juli en aug.

Foto Bruine Grootoogboktor

 

Ingekeepte smalboktor

Ingekeepte smalboktor herkennen en bestrijden

De ingekeepte smalboktor is een relatief kleine boktor met een lengte van een halve tot een hele centimeter. Hij of zij heeft zwarte poten, zwarte sprieten en komt relatief veel voor in Limburg en omgeving Nijmegen. Kenmerkend voor het gedrag van de ingekeepte smalboktor is het bezoek aan bloemen. Ze leven vooral in bermen langs de weg en op stukken akker.

Foto ingekeepte smalboktor

smalboktor-bestrijden-b-team

Muskusboktor

De metallic muskusboktor herkennen en bestrijden

Flink grote boktor met een rimpelig halsschildje waarop een zijdoorn zit. Qua lengte gaat het over maximaal 3,5 cm. Het uiterlijk is op z’n minst bijzonder. Metallic groen, groenblauw en brons zijn de kleuren waarin de muskusboktor voorkomt. Ze vliegen tussen mei en september uit.

Foto Muskusboktor

De Huisboktor herkennen en bestrijden

Het venijn van de huisboktor zit in de larve

De Huisboktor boort in droog hout en wordt gekenmerkt door een zwart lichaam met een wit schildje. De lengte van de huisboktor ligt tussen 1 cm en 2,5 cm. Het gevaar van de huisboktor ligt in de larve. Deze verpopt pas na 10 jaar. Voorafgaand aan het verpoppen voedt de larve zich bovengemiddeld snel met droog hout. Indien de huisboktor in grote getale voorkomt, kunnen ze complete houtskeletbouwwerken aantasten.

Foto larve huisboktor

De veranderlijke boktor herkennen en bestrijden

De kleur van de veranderlijke boktor verschilt

In het rood, geel, bruin en zwart komt de veranderlijke boktor voor. Hierbij moet vermeld worden dat de combinatie rood lichaam en bruine vleugels het vaakst aangetroffen wordt. De veranderlijke boktor is een nathoutboorder en bevindt zich in hout dat op stam staat, voornamelijk vlak onder de schors.

Foto veranderlijke boktor

Contact

Heeft u (mogelijk) last van boktor en zoekt u duidelijkheid en info op het gebied van boktorbestrijding? Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op!

Wij werken al meer dan 20 jaar in geheel Nederland.