B-Team biedt Boktorbestrijding in geheel Nederland

Wat is boktorbestrijding, wat doen boktorren en wat moet er gedaan worden?

Iedereen kent de kleine, ronde gaatjes in houten constructies, die duiden op de aanwezigheid van boktor. B-Team biedt boktorbestrijding op maat. Op deze pagina treft u exacte informatie aan over het gedrag van boktorren, de verspreiding ervan en daarnaast concrete informatie over de juiste manier van bestrijding.

Wat doet een boktor exact?

De boktor boort tunnels door droog hout, om hierin te nestelen en het uitvliegen van nieuwe generaties mogelijk te maken. Indien boktor in grotere getale aanwezig is, vormen grotere tunnelstelsels in het hout geen uitzondering. Het hout krijgt hierdoor ongewenste poreuze eigenschappen. In de natuur bevinden boktorpopulaties zich vooral in dode bomen, die op deze manier als het ware “opgeruimd” worden. Op het moment dat boktorren hetzelfde natuurlijke gedrag in (dragende) woningconstructies vertonen, dan ontstaat er problematiek. Boktorpopulaties vestigen zich vooral in droog hout op overdekte plaatsen. Het constateren van een enkele boktor in een woning, garage of bedrijfspand met enkele gaatjes lijkt in eerste instantie geen noodzaak, maar de manier waarop boktor zich verspreidt maakt dat een tijdige oplossing voor het probleem in alle gevallende beste uitgangspositie is.

Hoe vindt verspreiding plaats?

Boktorren planten zich vlot en tegelijkertijd geduldig voort. In de geboorde tunnels, waarbij met regelmaat boorpoeder gevonden wordt, worden ongeveer 200 eitjes gelegd. Pas als het juiste klimaat (warmte i.c.m. vocht) zich aandient, komen de eitjes uit en ontstaan er larven. Deze larven worden ongeveer 2cm in lengte en ontpoppen zich tot volwaardige boktorren. Het is bijzonder dat de eitjes van de boktor in het hout tot 5 jaar kunnen overleven. Hierdoor is de afwezigheid van een fysieke boktor op de plaats waar de gaatjes zitten dus nooit bewijs voor afwezigheid van eitjes! Op het moment dat de eitjes tot larve uitroeien, is het mogelijk deze larve te horen door schrapende geluiden.

Boktor direct herkennen voor effectieve boktorbestrijding

Er zijn een aantal indicatoren voor boktor. Het is een goede zaak om, vooral als u in relatief oude bouw woont, regelmatig de (dragende) houten delen grondig te controleren. Herkenpunten boktor:

  • Schrapend en knisperend geluid, zonder direct aanwijsbare oorzaak
  • Gaten in houten delen
  • Rondvliegende boktor
  • Hoopjes boormeel

Op het moment dat één van bovenstaande herkenpunten geconstateerd worden, is het zaak om verder schade te voorkomen en eventueel bestaande schade kundig te herstellen.

Boktor systematisch bestrijden

De bestrijding van boktor door B-Team is systematisch en grondig. Het bestrijdingsmiddel dient aanwezige boktor, larve en/of eitjes te kristalliseren. Dit maakt dat het hout volledig bewerkt moet worden, zodat verdere ontpopping en uitvlucht onmogelijk gemaakt wordt. Op het moment dat er enkel aan de oppervlakte bestreden wordt, blijft het probleem in het hout aanwezig en zullen de larven zich op een gegeven moment bij de juiste omstandigheden een weg naar buiten boren, met alle gevolgen voor de houtconstructie van dien. B-Team is sinds 1991 gespecialiseerd in effectieve, grondige boktorbestrijding. We helpen u graag op weg met de juiste informatie en werken altijd op basis van duidelijke communicatie en heldere afspraken. Meer info? Belt u 06-53171865 of vul kort het onderstaande formulier in.