Schimmel in de badkamer bestrijden?

B-Team biedt een permanente oplossing voor het probleem!

Schimmel in de badkamer bestrijden? Gebrekkige ventilatie, warmtetoevoer en luchtafzuiging zorgen gezamenlijk met een warm, nat klimaat voor een situatie waar (zwarte) schimmel kan ontstaan en zich kan vermenigvuldigen. Badkamers verdienen bij schimmelcontrole, identificatie en bestrijding extra aandacht. In badkamers is vaak stuc- en/of tegelwerk aanwezig. Indien het stucwerk niet direct op het beton aangebracht is, maar bijvoorbeeld op gips of soortgelijke wanden, dan is er sprake van holle ruimtes. Het klimaat dat in de badkamer ontstaat is al snel ideaal: enen hoge, warme luchtvochtigheid met gebrekkige ventilatie, want “dan wordt het koud in de badkamer”. Indien de schimmel ontstaat, dan is het zaak deze te bestrijden, voordat er holle ruimtes bereikt worden. Dit werkt het bereik van het bestrijdingsmiddel namelijk tegen. Om de verspreiding van de schimmels in holle ruimtes te controleren, zodat er niet alleen zichtbare bestrijding plaats vindt, voert B-Team in situaties waar het waarschijnlijk is dat de schimmel zich ook daar verspreid heeft, steekproeven uit. Op basis hiervan kunnen er conclusies getrokken worden, zodat de juiste bestrijdingswijze gehanteerd wordt.

Schimmel in de badkamer, wat kunt u zelf doen?

Indien het probleem visueel verholpen is, maar terugkomt, is het verstandig te ventileren en de ruimte te stoken. Dit druist tegen de principes van energiezuinig stoken in, maar in een relatief kleine ruimte als een badkamer is dit, met het bestrijden van schimmel in ogenschouw houdend, noodzakelijk. Op het moment dat de ruimte droog gestookt is, lijkt de schimmel vaak verdwenen. Schimmel bevindt zich in alle gevallen ook in de poriën van de ondergrond, vooral als het relatief grof materiaal is, zoals vurenhout waaraan gipsplaten bevestigd worden. Het chemisch kristalliseren van de bron is de juiste manier om het probleem permanent uit de weg te gaan. Symptoombestrijding door huishoudproducten is een kortstondige oplossing van het probleem. Met deze benadering investeert u in schoonmaakmiddelen en bent u keer op keer bezig met een tijdrovende klus die slecht is voor uw gezondheid. Eénmalig investeren in permanente bestrijding is voor wat betreft schimmel, en zeker schimmel in de badkamer, de juiste manier.

Hoe gaat B-Team te werk bij schimmel in uw badkamer?

B-Team is werkzaam in geheel Nederland. Voorafgaand aan de bestrijding vindt er een korte kennismaking plaats, waarbij de schimmelsituatie in de betreffende badkamer bekeken wordt, op basis waarvan er een kort advies uitgebracht wordt. Op basis hiervan worden er concrete afspraken met betrekking tot permanente bestrijding gemaakt. Inventariseren, plannen, bestrijden, nazorg. Wij helpen u graag!

Schimmel in de badkamer?

Omschrijf kort uw situatie, u ontvangt direct onze respons!

    Identifcatiefoto’s

    Schimmel badkamer