Schimmel laten verwijderen – professionele schimmelbestrijding = langdurig verwijderen

Op welke plaatsen kunt u schimmel verwachten?

Op iedere plek waar er op een bepaald moment een verstoord klimaat ontstaat of er sprake is van een koudebrug, kan er schimmel ontstaan. Het gebrek aan balans in het klimaat kan herkend worden aan te hoge vochtgehaltes, vaak gecombineerd met een relatief lage temperatuur. Op het moment dat dit verstoorde klimaat gecombineerd wordt met een gebrek aan ventilatie, ontstaan er schimmelproblemen. Het vocht kan niet ontsnappen en er wordt een perfect klimaat geschept voor snel uitbreidende, schadelijke schimmels, die vooral van invloed zijn op kinderen en oudere personen. Een verstoord klimaat met een verhoogde luchtvochtigheid als gevolg, kunnen ook ontstaan door minder voor de hand liggende, niet in het oog springende oorzaken. Maar vooral geen of gebrekkige beluchting zijn vaak de oorzaak. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld lekkende goten, daklekkage of een verhoogde waterstand door regenval, waardoor een stijging van het grondwaterpeil voor optrekkend vocht zorgt. Na het inzichtelijk maken van de schimmelproblematiek kan op juiste wijze richting worden gegeven naar het plan van aanpak. De door ons voorgeschreven adviezen binnen een uitgebreid plan van aanpak zijn oplossingsgericht en voor een 100% schimmelvrij resultaat. Tevens ontvangt u altijd een duidelijk inzicht in de geadviseerde toepassingen, materialen en kosten.

 

Hoe kunt u zelf op voorhand de juiste conclusie trekken?

Naast visuele constatering op bepaalde plaatsen, zijn er ook andere zaken die kunnen wijzen op de aanwezigheid van (zwarte) schimmel op plaatsen waar het niet direct zichtbaar is, bijvoorbeeld boven het plafond door lekkage badkamer op bovenverdieping of langs funderingsranden in de kruipruimte. Treft u bijvoorbeeld regelmatig naaktslakken, pissebedden, zilvervisjes aan in de woning? Dit kan duiden op vocht en (onzichtbare) schimmel.  Daarnaast kan schade aan leidingwerk (gas, water, licht) ook ontstaan door (langdurige) aanwezigheid van vochten en schimmel. Een muffe geur en bepaalde klachten komen bij aanwezigheid van schimmel aan de orde. Vaak zien we dat eerst de mogelijk aanwezige kinderen last krijgen van hoestbuien, kriebel in de keel hebben of klagen over hoofdpijn.

Hoe kunt u het klimaat beheersbaar houden?

Na oplevering van de bestrijdingswerkzaamheden en eventuele herstelwerkzaamheden aan beschadigde bouwmaterialen is het altijd zaak dat de balans in het klimaat gehouden wordt. Zorg continu voor ventilatie in woning. Het plaatsen van luchtrooster en/of regelmatig ventileren door ramen open te zetten wordt geadviseerd. Het drogen van wasgoed op de verwarming wordt afgeraden. Ook het drogen in afgesloten ruimtes wordt afgeraden. Aanvullend is het zaak om tijdens het koken altijd goede afzuiging te gebruiken.

Foto’s Schimmel laten verwijderen en reparatie bouwstructuur

Kunnen we u van dienst zijn?

Heeft u basis van bovenstaande informatie geconcludeerd dat de ontstane schimmel in uw woning permanent bestreden moet worden? Dan helpen wij u graag. Maak uw situatie kort aan ons kenbaar, dan vinden we altijd een passende oplossing.