Boktor herkennen en bestrijden: welke soorten boktor zijn er?

Boktor bestrijden bestaat uit een reeks werkzaamheden waarbij gekeken moet worden naar het type boktor, zodat er een helder plan van aanpak gemaakt kan worden. Boktor herkennen is dus essentieel. Onderstaand treft u een overzicht aan met daarin de boktorsoorten die in Nederland relatief veel voorkomen. De boktorvariëteit is selectief naar houttype en grondsoort. Vooral op de veluwe en in het zuiden van Limburg komen soorten voor die zich onderscheiden van de meest voorkomende soorten in Nederland. Mocht u vragen hebben over boktor herkennen en/of mogelijke schades die bepaalde soorten van de boktorvariëteit in- en om uw woning kunnen veroorzaken, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met B-Team.

Wat gebeurt er bij verspreiding en aantasting door boktor in uw woning?

Op het moment dat een boktor volgroeid is, gaat de zoektocht naar hout voor de nakomelingen – overal waar mogelijk – door. Het vrouwtje van de boktor legt zo’n 160 tot 220 eitjes op de geselecteerde plaatsen. De jonge larven hebben een tienjarige groeifase, waarbij ze zichzelf voeden met hout, dit achter zich uitscheiden en hierbij gangenstelsels creëren. Er is een gespecialiseerd oog nodig om de aanwezigheid van boktor te herkennen. Door de tienjarige groeifase kan de larve van de boktor in veel gevallen ongestoord z’n gang gaan. Eigenaren van woningen zien wellicht kleine aanwijzingen, maar de kern van het probleem kan (veel) groter zijn. De boktor en de larve zijn zoals u wellicht zelf al concludeerde, niet selectief op de functie van het materiaal waarin geboord wordt Geverfd of juist niet, hardhout of zachthout, kast of spant, de boktor gaat z’n natuurlijke weg en verspreidt zich.

Wat kan er gebeuren als de boktor z’n gang kan gaan?

Door het relatief grote aantal eitjes en de ontwikkelingsduur van de larve kan er in relatief korte tijd een hoop schade aangericht worden. Het gevaar hierin schuilt in de hoek van de woon- of verblijfsconstructie. Het poreus worden en zelfs het in totaliteit verpoederen van dragende of houdende delen (spanten, muurplaten, maar mogelijk ook kozijnen) brengt logischerwijs ongewenste situaties met zich mee, met als meest extreme variant instortingsgevaar in bijvoorbeeld oude boerderijen. Maar ook in nieuwbouwconstructies komt de problematiek voor. In huizen van nog geen 10 jaar oud kan al aanzienlijke onopgemerkte schade aan bijvoorbeeld de dakconstructie ontstaan zijn, omdat de larve achter stucwerk, gips en het isolatiemateriaal haar gang kan gaan in de vaak ovengedroogde spanten, panlatten en tengels, waarop de pannen rusten. De aanwezigheid van boktor wordt herkend door knagende geluiden. Het verspreiden van de boktor kan daarnaast al plaats vinden voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden, want ook bij de houthandelaar is de aanwezigheid van boktor een mogelijkheid. Heeft u een vermoeden? Laat de situatie door ons inspecteren en win hierover advies in, zodat er zo goed mogelijk naar een goede, gezonde situatie toegewerkt kan worden.

Timmer boktor

Boktor herkennen: Timmerboktor – B-Team

De timmerboktor komt veelal voor op de Veluwe en voelt zich het best thuis op naaldhout, met name de zaagsnede indien gekapt. Het vrouwtje wordt gekenmerkt door een uitstekende legboor en heeft een schild met doorn. Het mannetje heeft sprieten met relatief lange lengte. De timmerboktor bestrijden? Ze vliegen uit tussen het einde van maart en begin oktober vliegen ze uit. Indien er een houtvoorraad bij uw woning aanwezig is, met daarin bijvoorbeeld gekloofd naaldhout, dan is het zaak om de timmerboktor aldaar te bestrijden, om verspreiding om en in uw woning te voorkomen.

Foto Timmerboktor – B-Team

boktor herkennen - timmerboktor - B-team

De “gewone” distelboktor

Boktor herkennen en bestrijden: gewone distelboktor

Dit betreft een boktor met grijsbehaarde sprieten, algemeen voorkomend op zandgrond. Daarnaast is het bijzonder dat de gewone distelboktor ook op de eilanden voorkomt. Het uiterlijk van de gewone distelboktor bestaat uit drie geelbruine strepen over lengte van het lichaampje. Ze vliegen uit tussen mei en augustus en komen met name voor op distels en brandnetels. De kop en het schild nabij de hals van de boktor zijn donker / zwart.

Foto gewone distelboktor

Bruine grootoogboktor

Herkennen en bestrijden grootoog boktor – B-Team

Met een totale lengte van10-30mm is de bruine grootoogboktor een opvallend grote boktor. Hij of zij heeft behaarde ogen en is vanaf de achterzijde volledig ingekeept. Deze boktor komt overal in Nederland voor en voelt zicht op z’n best op zand. Bijzonder aan de bruine grootoogboktor is het feit dat deze ’s nachts actief is. De vliegtijd is is in juli en aug.

Foto Bruine Grootoogboktor

 

Ingekeepte smalboktor

Ingekeepte smalboktor herkennen en bestrijden

De ingekeepte smalboktor is een relatief kleine boktor met een lengte van een halve tot een hele centimeter. Hij of zij heeft zwarte poten, zwarte sprieten en komt relatief veel voor in Limburg en omgeving Nijmegen. Kenmerkend voor het gedrag van de ingekeepte smalboktor is het bezoek aan bloemen. Ze leven vooral in bermen langs de weg en op stukken akker.

Foto ingekeepte smalboktor

smalboktor-bestrijden-b-team

Muskusboktor

De metallic muskusboktor herkennen en bestrijden

Flink grote boktor met een rimpelig halsschildje waarop een zijdoorn zit. Qua lengte gaat het over maximaal 3,5 cm. Het uiterlijk is op z’n minst bijzonder. Metallic groen, groenblauw en brons zijn de kleuren waarin de muskusboktor voorkomt. Ze vliegen tussen mei en september uit.

Foto Muskusboktor

De Huisboktor herkennen en bestrijden

Het venijn van de huisboktor zit in de larve

De Huisboktor boort in droog hout en wordt gekenmerkt door een zwart lichaam met een wit schildje. De lengte van de huisboktor ligt tussen 1 cm en 2,5 cm. Het gevaar van de huisboktor ligt in de larve. Deze verpopt pas na 10 jaar. Voorafgaand aan het verpoppen voedt de larve zich bovengemiddeld snel met droog hout. Indien de huisboktor in grote getale voorkomt, kunnen ze complete houtskeletbouwwerken aantasten.

Foto larve huisboktor

De veranderlijke boktor herkennen en bestrijden

De kleur van de veranderlijke boktor verschilt

De veranderlijke boktor is een nathoutboorder. In het rood, geel, bruin en zwart komt de veranderlijke boktor voor. Hierbij moet vermeld worden dat de combinatie rood lichaam en bruine vleugels het vaakst aangetroffen wordt. De veranderlijke boktor is een nathoutboorder en bevindt zich in hout dat op stam staat, voornamelijk vlak onder de schors.

Foto veranderlijke boktor

Contact

Heeft u (mogelijk) last van boktor en zoekt u duidelijkheid en info op het gebied van boktorbestrijding? Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op!

Wij werken al meer dan 20 jaar in geheel Nederland.