Schimmelbestrijding VVE’s en woningbouw

B-Team levert professionele schimmelbestrijding voor woningcoörperaties en vastgoedeigenaren

Schimmelbestrijding VVE en Woningbouw. Woningbouworganisaties of VVE’s krijgen door de grote verscheidenheid aan huurders of bewoners en hun verschillende leefwijzes in de loop der tijd in veel gevallen te maken met schimmelproblematiek. Het ontstaan hiervan vindt voornamelijk plaats in onderkelderde woningen en in ondermaats geventileerde badkamers. De praktijk wijst uit dat vooral relatief oude (of verouderde) bouw in schakel, flat of rijtjesvorm gevoelig is voor schimmel, de verspreiding ervan vindt namelijk relatief gemakkelijk plaats. De bewoners wonen dicht op elkaar. Bevochtiging van ruimtes (badkamers) en verwarming van ruimtes (woonkamers) werken in elkaar door, waardoor er een voor bepaalde schimmels gunstig klimaat ontstaat.

Schimmelvorming in flats, geschakelde woningen en rijtjeswoningen

In de praktijk komt het B-Team met grote regelmaat doorslaande schimmel tegen. Indien er bij een willekeurige woning in een bepaald blok of ergens in een flat in de badkamer schimmelvorming ontstaat, bijvoorbeeld door slechte of verstopte ventilatie, eventueel gecombineerd met langdurig intensief gezinsgebruik van de badkamer, ondervindt de woning naast of boven de oorsprong van de schimmel na verloop van tijd ook problemen. De schimmels slaat door, wordt eventueel lokaal bestreden, maar niet bestreden bij de kern. Om schimmelproblematiek in eerder beschreven woonfaciliteiten tegen te gaan, is aanpak tot en met de bron de enige juiste oplossing. Dit houdt in dat er onderzocht moet worden waar de kern van het probleem zich bevindt. Vervolgens wordt er gekeken welke plaatsen voor de hand liggend zijn met het oog op uitbreiding van de schimmel. Hierbij wordt in acht genomen dat de schimmel zich ook op een minder zichtbare of onzichtbare plek kan verspreiden, bijvoorbeeld achter gipswanden of boven plafondplaten. De werkwijze die gehanteerd wordt door het B-Team verschilt op basis van het bouw, de leeftijd van de bouw en de omvang van de ontstane schimmelproblematiek.

Foto’s schimmelproblematiek VVE en Woningbouw

Ontvangt u indicaties van VVE-leden of huurders?

Op het moment dat een VVE of huurders uw hulp inroepen bij schimmelproblemen, dan is het zaak om actie te ondernemen. Naarmate de tijd vordert en het klimaat voor de schimmel ongewijzigd blijft, zal deze zich blijven uitbreiden, ook al wordt de schimmel voor het oog door de bewoner bestreden. B-Team biedt advies en uitvoering op het gebied van luchtregulatie, stookgedrag en schimmelbestrijding. Vanaf 1992 is het B-Team uitvoerende op het gebied van schimmelbestrijding op relatief grote schaal. Conform afspraak wordt er gewerkt aan de juiste oplossing, waarbij de communicatie met VVE of woningbouwvereniging altijd centraal staat.

Kunnen we u van dienst zijn? Dan informeren wij u graag over de mogelijkheden.