Kleine gaatjes in houten delen, wat is er aan de hand?

De invloed van houtworm op houten delen – B-Team

Door houtaantasters zoals houtworm en/of boktor verzwakt het hout. Het wordt poreus en de vezels verliezen aanzienlijk hun draagkracht. De volwassen houtworm legt tussen de 30 tot 40 eitjes, hiervan zijn de houtwormlarven +/-  2 á 4 mm groot. De volwassen boktor legt tussen de 120 tot 240  eitjes , deze boktorlarven zijn +/-   1 á 2 cm groot en hebben een doorsnede van bijna een 1 cm. Als een volwassen boktor knaagt aan het hout, dan is dit hoorbaar door een schrapend geluid. Houtworm bestrijden is, gezien het tempo waarmee het dier zich verspreidt, noodzakelijk in een zo vroeg mogelijk stadium.

Houtwormbestrijding – stadium, werkzaamheden en garantie

Indien houtaantasters meerdere jaren hun gang hebben kunnen gaan, dan wordt er een niet te onderschatten schade aangericht. Als het hout vervolgens een dragende functie heeft en er is sprake van houtworm cq boktor aantasting, dan is het zaak dit in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken, met de bedoeling de larve direct te laten bestrijden met een professionele toegelaten middel door het B-Team. Op deze werkzaamheden ontvangt u 15 jaar garantie. Iedere situatie is er één, daarom is het handig om uw situatie te inventariseren, alvorens er advies en uitvoering plaats kan vinden. Daarnaast is het preventief bestrijden van houtworm bij het plaatsen van plafonds of isolatie tegen het dakbeschot een overweging die u in de toekomst tijd, energie en onnodige investeringen bespaart.

B-Team werkt op basis van duidelijke afspraken en heldere communicatie. Na afloop van de werkzaamheden is er ruimte voor evaluatie.

Door houtwormlarve aangetaste delen, moet ik houtworm bestrijden en/of hout laten vervangen?

Houtworm in vloerbalken, dakdelen of spanten? De houtworm en boktorlarve zijn drooghoutboorders en leven van cellulose in het hout. Ze kunnen grote schade aanrichten. Bij houtworm bestrijden en het bestrijden van boktor kan er gedacht worden aan houtworm in vloerbalken, houtworm in spanten woning, dekvloeren (bijvoorbeeld parket) etc. Andere voorbeelden hiervan zijn houtworm in vloer of vloerdelen, vloerbalken, houtworm in spanten van woningen etc.

De sterkte van hout wordt bepaald door een aantal factoren. Als eerste het type hout. Omdat zachtere houtsoorten als lariks, grenen en ceder een andere vezelstructuur als hardere houtsoorten als eiken, beuken en essen hebben, ontstaat er door de lagere draagkracht sneller potentieel gevaar. Maar let op: poreus is poreus. Ongeacht de houtsoort neemt het gebrek aan cellulose de draagkracht weg. Houtworm heeft de capaciteit om ook zeker in hardere houtsoorten zijn/haar slag te slaan. Het proces vindt namelijk ongemerkt plaats over de strekking van 2 tot 3 jaar, de tijd die de houtworm nodig heeft om zich te ontwikkelen tot volwaardige kever.

Boktor en/of houtworm laten bestrijden in Groningen, Drenthe, Friesland en de rest van Nederland? Neem contact op!

Foto’s houtworm in hout en houtwormbestrijding

Mogelijk last van houtworm?

Laat het ons weten, dan zoeken we gezamenlijk naar de juiste, passende oplossing!