De verspreiding van Houtworm

Hoe gaat de verspreiding van houtworm in z’n werk en en welk effect heeft dit?

De houtworm en boktorlarve verandert na ontpopping in een vliegend insect, dat daarna andere houten delen opzoekt waar scheuren, kieren en/of openingen zijn, om eitjes in te leggen. Verder legt de houtworm tussen de 40 en 60 eitjes en de boktor 160 a 240 eitjes. Daarmee ontstaat er een relatief snelle verspreiding van de houtaantasters en is houtworm bestrijden eerder noodzaak dan luxe. B-Team is sinds 1993 actief en ervaren specialist op het gebied van houtwormbestrijding. Voor wat betreft de invloed van houtworm op houten delen raden wij het volgende artikel aan: Houtwormbestrijding – wat gebeurt er met het hout?

De larven van de vrouwelijke houtworm van de gewone houtwormkevers boren willekeurige tunnels in het hout. In 1,5 – 3 jaar zijn de larven volgroeid en gereed om uit te vliegen. De tunnels die door de gewone houtwormkever gegraven worden zijn te herkennen aan het formaat. Waar andere soorten tunnels van tenminste 2 mm graven, heeft de gewone houtwormkever genoeg aan een opening van 1 á 2 milimeter. Voordat de gewone houtwormkever uit kan vliegen, wordt eerst het zaagsel, ook boormeel genoemd, uit het gaatje gewerkt. De gewone houtwormkever heeft een sterke voorkeur voor gedroogd hout en wordt hierdoor ook wel een drooghoutboorder getiteld. De potentiële schade die aangericht kan worden door de gewone houtwormkever moet niet onderschat worden, omdat er exponentieel voortgeplant wordt.

Hoe komt houtworm in uw huis terecht?

De oorzaak van het groeiende aantal houtwormen en boktorren in Nederland ligt bij de winters in ons land. In de loop der jaren zijn de winters korter en relatief warmer geworden, waardoor houtworm en boktor beter overleven kan. Daarnaast zijn er steeds meer goed geïsoleerde woonboerderijen, waar houtworm en boktor relatief vaak in aanwezig zijn. Door de isolatie neemt de overlevingskans toe. Er is nog een reden waarom houtworm een grote overlevingskans hebben: de eitjes kunnen plusminus 5 jaar wachten op een goede concentratie vocht en warmte, voordat ze uit komen.

Hoe lang is de houtworm al aanwezig in mijn woning?

Op het moment dat er hoopjes zaagsel naast houten delen verschijnen, en er daarnaast kleine, ronde gaatjes zichtbaar worden, is de houtworm al langere tijd aanwezig. We spreken dan over meerdere generaties houtworm. De houtwormproblematiek bevindt zich in een stadium waarbij een kordate aanpak noodzakelijk is. Het is niet alleen zonde van de constructie van uw woning, maar het brengt ook potentieel gevaarlijke situaties met zich mee. Door de poreuze houtstructuur die ontstaat door aantasting door houtworm, wordt het hout minder sterk en ontstaat er – vooral in geval van een dragende constructie – gevaar. De keuze tussen het vervangen van (een gedeelte van) het hout en actieve, chemische bestrijding is dan de logische vervolgstap.

Concluderend is er sprake van exponentiële verspreiding. Mogelijk last van houtworm, of preventief bestrijden? Laat het ons weten!

Foto’s van houtworm en houtwormbestrijding

Mogelijk last van houtworm?

Laat het ons weten, dan zoeken we gezamenlijk naar de juiste, passende oplossing!