Houtwormbestrijding Delfzijl, Appingedam, Farmsum

Last van houtworm in uw woning en direct laten bestrijden in de regio Delfzijl en Appingedam?

B-Team is sinds 1991 werkzaam op het gebied van professionele houtwormbestrijding in geheel Nederland!

Op het moment dat er houtworm geconstateerd is in een woning, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van ronde milimetergaatjes in de houten constructie, of door constatering van hoopjes boormeel op bijvoorbeeld de zoldervloer, is het in eerste instantie zaak om uit te zoeken wat de huidige situatie exact is. In hoeverre is het hout aangetast? Hoe oud is de schade? Is het hout onderdeel van een dragende constructie? Is bestrijding an sich voldoende? Zijn er houten delen die momenteel niet zichtbaar zijn, maar mogelijk wel schade hebben ondervonden? Pas als de gehele situatie duidelijk is, is het mogelijk om hier zo goed en professioneel mogelijk op te anticiperen. B-Team levert hiervoor een omvattend dienstenpakket.

Houtwormbestrijding Delfzijl, Appingedam, Farmsum

Nadat de gezamenlijke inventarisatie van de houtwormproblematiek afgerond is, zijn er een aantal scenario’s denkbaar:

  • De houtwormschade is relatief klein en kan middels specialistisch bestrijdingsmiddel lokaal behandeld worden
  • De houtwormschade is groter en van toepassing op niet-dragende delen, waarbij (deel)vervanging nodig is
  • De houtwormschade is grootschaliger en heeft dragende delen aangetast, waarbij de veiligheid opnieuw gewaarborgd moet worden door stut- en vervangwerkzaamheden

In de praktijk blijkt dat het gros van de situaties het eerst beschreven scenario omvat, zodat bestrijding vlot en zonder relatief grote, ingrijpende maatregelen uitgevoerd kan worden. Deze bestrijdingsmethode voor houtworm vindt plaats met een kristalliserend bestrijdingsmiddel, dat de houtwormlarve de mogelijkheid tot “naar buiten boren” ontneemt en waarbij de bestrijding direct en effectief is. Dit ziet er in het geval van een rietgedekte boerderij als volgt uit:

Wat is uw situatie?

Dat overleggen we graag met u, zodat we gezamenlijk tot een passende oplossing voor het probleem komen. Om direct stappen te ondernemen is het gebruikelijk om ons te bellen: 06-53171865. Aansluitend is het ook mogelijk om online ons contactformulier in te vullen, dan komen we ter inventarisatie telefonisch bij u terug. Vul hiervoor het volgende formulier in: