Houtwormbestrijding Friesland

Houtworm laten bestrijden in Leeuwarden, Franeker, Sneek of Heerenveen?

B-Team levert professionele houtwormbestrijding in de gehele provincie Friesland. We zijn u graag van dienst!

B-Team leveret profesjonele houtwjirmkontrôle troch de heule provinsje Fryslân. Wy tsjinje jo graach!

Voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met het bestrijden van de houtworm, is een goede inventarisatie van de ontstane situatie een must. Waar bevindt of bevond de houtwormlarve zich in het hout? Hoeveel schade is er door uitvliegende houtwormlarven ontstaan en in hoeverre schaadt dit de constructie van het object. Geen bestrijdingsproject is in detail hetzelfde. En daarom is vooraf gezamenlijk inventariseren na kennismaking het eerste uitgangspunt.

Hoe ziet deze inventarisatie er uit?

Op basis van korte, telefonische uitleg is het beeld van de situatie in grote lijnen vaak helder. Maar om de situatie volledig te kunnen inventariseren, is visuele inspectie in de meeste gevallen de tweede stap. Bij het bestrijden van houtworm zijn er verschillende gradaties van schade. Van een relatief klein beschadigd oppervlak, tot volledige poreuze dragende constructiedelen. In welk stadium de houtwormproblematiek zich bevindt is hetgeen we bij deze inventarisatie gezamenlijk helder krijgen. Op basis hiervan wordt de aanpak besproken.

Bestrijden of (deel)vervanging, wat is het verstandigst?

Dit is afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie. Op het moment dat de houtwormproblemen zich al dermate ver ontwikkeld hebben dat er direct gevaar voor de leefomgeving ontstaat, helemaal in het geval van constructieschade, is (deel)vervanging de beste optie. Hiervoor voeren wij alle noodzakelijke werkzaamheden uit. Mocht de houtwormproblemen zich in minder ver gevorderd stadium bevinden, dan is lokale bestrijding in veel gevallen de beste uitgangspositie. Uiteraard vindt dit plaats in goed overleg.

Wat is van toepassing op uw situatie?

We helpen u graag gezamenlijk tot een juiste oplossing te komen. Om direct van start te gaan is het het handigst ons even te bellen: 06-53171865. Online contact voor een offerte op maat? Vult u dan kort het volgende formulier in:

    Foto’s Houtwormbestrijding Fryslân