Houtwormbestrijding Overijssel

Poreuze structuur in uw houtwerk?

In veel gevallen is dit een teken van houtworm, waarbij er blijvende schade optreedt aan het houtwerk. B-Team levert voor iedere situatie de juiste manier van houtwormbestrijding in Zwolle, Deventer, Enschede en de regio! Op het moment dat u in houten delen van uw woning, bedrijfspand of boerderij houtworm constateert, dan is de hoeveelheid ontstane schade bepalend voor de aanpak. Is er bijvoorbeeld sprake van relatief kleine hoeveelheden boormeel en typerende gaatjes in de houten delen, dan is bestrijding met een kristalliserend bestrijdingsmiddel de juiste oplossing.

Wat betekenen de ronde gaatjes in het houtwerk?

De ronde gaatjes zijn een indicatie dat de eerste volwassen houtwormkevers al uit het hout gekomen zijn. Het boormeel is aanwijzing voor levende houtwormlarven in het hout. Heeft u het vermoeden dat er houtworm in uw houten delen aanwezig is? Dan is het zaak om hier iets aan te laten doen. Indien de houten delen poreus geworden zijn en de delen daarnaast een dragende functie hebben, dan is het vervangen van delen de juiste keuze om een hernieuwde, veilige situatie te creëren. Indien de schade nog niet buitenproportioneel van omvang is, dan is bestrijding en preventieve bestrijding van onbeschadigde delen de juiste keuze.

Hoe gaan we te werk?

Voordat er gestart kan worden met de benodigde aanpak, is na kennismaking het eerst zaak om gezamenlijk de situatie te inventariseren en te kijken naar het stadium waarin de problematiek zich bevindt. In veel gevallen is symptoombestrijding mogelijk en worden de delen die (nog) niet aangetast zijn preventief behandeld. Is de situatie vergevorderd door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, dan adviseren wij (deel)vervanging. Hierbij wordt de draagkracht van de bestaande constructie hersteld en in alle gevallen verbeterd. B-Team voert zowel bestrijdings- als herstelwerkzaamheden op maat uit.

Houtworm laten bestrijden in Overijssel? Ga direct van start!

Het is goed om tijdig te starten met het aanpakken van de situatie. Dit biedt u rust en zorgt ervoor dat de schade beperkt blijft en zich niet verder uit zal breiden. Wij zijn u graag van dienst. Direct informatie? Bellen is het eenvoudigst: 06 53 17 18 65

    Foto’s Houtwormbestrijding Overijssel