Informatie voor woningbouwverenigingen

Schimmel in woningen

In veel gevallen ontstaat schimmel in leegstaande woningen, of op bewoonde plekken waar onvoldoende verwarming en/of beluchting aanwezig is. B-Team bestrijdt deze problematiek op maat.

Voorafgaand aan de bestrijding

Voordat de werkzaamheden plaats kunnen vinden is het zaak om de werkzaamheden helder te hebben: waar is er sprake van schimmel? Wat is de oorzaak? Hoe groot is de problematiek en wat is de huidige schadesituatie? Hoe wordt er op basis hiervan bestreden? Dit spreken we graag met u door. Praktisch gezien is het voorafgaand aan de werkzaamheden zaak dat bewoners of eigenaren logische voorbereidingen treffen, zodat de bestrijding efficiënt en effectief plaats kan vinden. Bij schimmelbestrijding in de badkamer en in de woonkamer is het bijvoorbeeld zaak dat losstaande spullen en meubilair verwijderd of dusdanig geplaatst zijn dat er voldoende ruimte voor bestrijding is. Indien er schimmelvorming in bijgebouwen is, dan ook graag zorgen voor voldoende bestrijdingsruimte.

De bestrijdingsfase

Een veelvoorkomende oorzaak van ontstane schimmelproblematiek binnen woningbouwverenigingen ontstaat door bewonersgedrag. Het is zaak dat er vanuit de woningbouwvereniging één richtlijn voor juiste beluchting wordt nagestreefd. Dit is in de basis de beste preventieve bestrijding. Hierover informeren we u graag. Mocht er schimmel ontstaan zijn, dan wordt de schimmel in de bestrijdingsfase door B-team gereinigd met het in Nederland toegelaten middel Achyldementhylbenzylammoniumchloride. Dit middel doodt de schimmel, maar wendt ook het ontstaan van schimmelsporen af. Tijdens en één uur na bestrijding mag er niemand in de ruimte aanwezig zijn. Het oppervlak is na twee dagen overschilderbaar.

De afrondende fase

Tijdens de afrondende fase voorzien we u graag van noodzakelijke instructies om de situatie goed en gezond te houden. Hierin komt beluchting, verwarming en ventilatie gedurende de verschillende seizoenen aan bod.
Mochten we u aanvullend kunnen informeren, dan horen we dit graag!
B-Team
Hennie Potze