Zwambestrijding Friesland

B-Team gaat altijd grondig te werk!

Door een te grote hoeveelheid aan vocht ontstaat er voor de zwam een klimaat waarin er goed verspreid kan worden. Bij een klus voor zwambestrijding in Leeuwarden troffen wij in een woonkamer een zwam aan, waarbij de herkomst niet in het appartement zelf, maar bij de buren bleek te zitten. Deze zwam was in een dermate vergevorderd stadium, dat volledige vervanging de enige juiste keuze bleek te zijn. De bewoner kon de vinger niet op de zere plek leggen, totdat er bij de plinten in de woonkamer zich de volgende situatie voordeed:

Zoals duidelijk te zien valt, heeft de zwam in de fase waarin wij het aantroffen een dermate grote oppervlakte bereikt, dat volledige sanering de enige juiste keuze bleek te zijn.

Zwam gevonden, hoe te bestrijden?

Na een zorgvuldige inspectie van de kruipruimte onder de vloer van de woonkamer bleek dat de zwam het houtwerk in vergaand stadium had aangetast. Volledige vervanging van houten delen voeren wij enkel uit indien noodzakelijk. Deze situatie vroeg hier nadrukkelijk om. En dus werd er in goed overleg met de eigenaar besloten zowel de topvloer, de ondervloer als de vloerconstructie volledig te vervangen en geïsoleerd terug te plaatsen. Het project zag er tijdens de werkzaamheden als volgt uit:

Zwam saneren, houtstructuur plaatsen en afwerkend isoleren

Nadat alle door de zwam aangetaste delen grondig en nauwkeurig waren verwijderd, is er een begin maakt met de opbouw van een vernieuwde situatie, waarbij nieuwe draagbalken en een nieuwe ondervloer geplaatst zijn. De volledig gesaneerde kruipruimte werd afsluitend gevuld met isolerende EPS-korrels, die het leefcomfort in het appartement significant verhogen. De afgewerkte situatie zag er als volgt uit:

Prijs zwam laten bestrijden in Friesland

Wij zijn u graag van dienst. Omdat iedere situatie voor zwambestrijding verschillend is, is het onmogelijk u direct een prijs te bieden. De mate waarin de zwam gevorderd is, de staat van het houtwerk en de bereikbaarheid van de plaats zijn bijvoorbeeld van invloed op de prijs. Wij zijn bereikbaar om u te informeren en gezamenlijk met u een inventarisatie te maken. Hiervoor kunt u altijd vrijblijvend een telefoontje geven op 06-53171865, we staan u graag te woorde. Ook is het mogelijk online uw aanvraag te plaatsen, dan komen wij zo spoedig mogelijk bij u terug.

Schimmelvorming in uw woning in Friesland?

Laat het ons weten. Altijd bereikbaar. Omschrijf kort uw situatie: