Zwambestrijding Zeeland

Zwam laten bestrijden in Zeeland

De oorzaak van zwam in uw leefomgeving staat altijd in verband met een aantal cruciale zaken, die het ontstaan van snelgroeiende zwam mogelijk maken. Luchtvochtigheid, temperatuur, gebrek aan ventilatie en het gebrek aan natuurlijk licht vormen een ideale leefomgeving, waar sporen zich tot zwam van flinke proportie kunnen ontwikkelen. Zwam verspreidt zich sneller naarmate de omstandigheden “beter” zijn. In deze omstandigheden voeden ze zich met bijvoorbeeld bestanddelen uit hout, waardoor schade aan houten delen in uw leefomgeving door toedoen van zwam relatief vaak voorkomen.

Zwambestrijding in Vlissingen, Middelburg en de regio

Op het moment dat u zwam constateert in uw leefomgeving is het zaak om schade beperkend te redeneren. Wat kan ik doen om zo snel mogelijk een permanente oplossing voor het ontstane zwamprobleem te vinden? Hierop is niet een eenduidig antwoord te geven, omdat de problematiek per situatie verschillend is; de fase waarin de groeiende zwam zich bevindt en de mate waarin er al schade ontstaan is, is bepalend voor de verdere aanpak. In geval van “jonge” problematiek, waarbij er nog geen of relatief weinig constructieve schade ontstaan is, is lokale bestrijding de beste optie. Oppervlaktereiniging is bij zwambestrijding exact wat het woord zegt: bestrijding aan de oppervlakte. Terwijl de wortels van de zwam dieper in het houtwerk zitten, lijkt het alsof de zwam bestreden is. Dit is echter symptoombestrijding. B-Team werkt met een bestrijdingsmiddel dat niet op de particuliere markt verkrijgbaar is en dat gecombineerd met het wegnemen van de ideale leefomgeving voor de zwam een duurzamere en grondigere bestrijding teweeg brengt. Zowel de zichtbare als de onzichtbare porties van de zwam worden verwijderd. Is – bijvoorbeeld door leegstand – de zwam dermate groot gegroeid dat er (deel)vervanging van houten delen plaats moet vinden, dan biedt B-Team hiervoor ook een complet oplossing. Zoals u begrijpt kunt u bij iedere vorm van zwamproblematiek bij ons terecht, waarbij we graag met u meedenken om tot een concrete oplossing te komen.

Direct aan de slag met zwambestrijding?

We vernemen het graag! Bel Hennie op 06-53171865 of vul kort het onderstaande formulier in.

    Foto’s Zwambestrijding Zeeland